Tatabahasa

Kata Nama Am

·      Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama am manusia,haiwan,tempat dan benda.

·   Kata nama am ditulis menggunakan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat atau selepas noktah.

·      Contoh:
-ayah
-abang
-ibu
-adik
-kucing
-tikus
-ikan
-meja makan
-akuarium
-televisyen
-ruang tamu
-dapur                            Kata Nama Khas 

                                               

·   Kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada nama khas manusia,haiwan,tempat dan benda.

·   Kata nama khas ditulis menggunakan huruf besar.

·      Contoh:
-Salina
-Encik Azman
-Puan Aminah
-Amri
-Zainal
-Si Putih
-Pak Belang
-Proton Saga
-Adidas
-Menara Berkembar Petronas

 
                      Kata Ganti Nama Diri
                       
                                                       
·   -Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan    nama seseorang
·   -  Kata ganti nama diri pada peringkat Tahun 1
·      hanya tetumpu kepada:

(a)Kata Ganti Nama Diri Pertama:
   -saya
   -aku
   -hamba
   -beta
   -patik
   -kami
   -kita

   (b)Kata Ganti Nama Diri Kedua:
           -awak
           -anda
           -kamu
           -kalian
           -engkau
           -tuanku
                             Kata Kerja

                                                  
                      
·   Kata kerja merujuk kepada perbuatan atau perlakuan terhadap sesuatu.

·    Kata kerja terbahagi kepada dua iaitu:

(a)Kata Kerja transitif
(b)Kata Kerja tak transitif

·      Contoh kata kerja:

1.Abang dan kakak mencuci kereta.

2.Ibu minum air teh.

3.Ayah membaca surat khabar.

4.Aiman melontar bola kepada adik.

5.Zaini melambai Aiman.


                                                                                                                                                                                   Kata Adjektif
  
                   
                            
·      Kata adjektif merujuk kepasa sifat sesuatu kata nama atau frasa nama.

·   Kata adjektif yang ditekankan pada peringkat Tahun 1 ialah kata adjektif warna.

 ·      Contoh kata adjektif warna:
-merah
-kuning
-hijau
-biru
-indigo
-merah jambu
                    Kata Hubung


                           


·   Kata hubung digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata,frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat.

·   Kata hubung terdiri daripada kata hubung gabungan,kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan.


·   Kata hubung pada peringkat Tahun 1 hanya tertumpu kepada kata hubung gabungan.

·       Contoh kata hubung:

1.Anita dan Nani pulang dari sekolah berjalan kaki

2.Ibu,ini basikal Azwan atau kakak?

3.Ayah pulang lewat semalam tetapi hari ini ayah   
   pulang  awal.

4.Abang menunggang basikal sambil memegang sebiji 
   bola.

5.Amir dan Amri kembar tetapi tidak seiras.
                           Kata Tanya
  

                            
                                     

·      Kata Tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal seseorang bagi mendapatkan sesuatu maklumat.

·   Kata Tanya yang merujuk manusia dan benda ialah siapa apa.Ayat tanya biasanya ditandakan dengan tanda soal (?) pada akhir ayat.

 ·      Contoh kata tanya:

(a)merujuk kepada manusia:

  1.Aileen melukis gambar siapa?
  2.Gambar siapakah yang dilukis oleh Ain?
  3.Gambar siapakah yang dilukis oleh Ali?

(b)merujuk kepada benda:

   1.Zainal melukis gambar apa?
   2.Apakah yang dilukis oleh Hanida?                               Imbuhan Awalan


                          
·       Imbuhan awal merujuk kepada penambahan ilmu di hadapan suatu kata dasar

·       Imbuhan awal pada peringkat Tahun 1 hanya tertumpu kepada kata dasar yang diletakkan imbuhan tanpa proses penguguran huruf awalan kata dasar.


·   Imbuhan yang ditekankan ialah imbuhan ber,mem dan pen.

·       Contoh imbuhan awal:
1.ber + lari = berlari
   Hazman berlari dengan pantas.

2.ber + sorak = bersorak
   Murid-murid bersorak untuk pasukan masing-masing

3.mem + beli = membeli
   Haziq membeli minuman di gerai

4.mem + bawa = membawa
   Qaleesya membawa piala yang dimenanginya.

5.pen + jual = penjual
   Pak Ali penjual ais krim
                           Imbuhan Akhiran
    
                         
                                                         

                      
·       Imbuhan akhiran merujuk kepada penambahan imbuhan di belakang suatu kata dasar.

·       Imbuhan akhiran pada peringkat Tahun 1 hanya tertumpu kepada huruf akhiran pada kata dasar iaitu imbuhan an,kan dan i


·       Contoh imbuhan akhiran:

1.pakai + an = pakaian
   Pakaian itu dijemur di ampaian.

2.minum + an = minuman
   Ibu menuang minuman ke dalam gelas.

3.baik + i = baiki
   Abang baiki basikalnya yang rosak.

4.diam + i = diami
  Datuk diami rumah itu sejak kecil lagi.

5.buang + kan = buang
   Tolong buangkan sampah ini.

6 ulasan: