Rabu, November 14, 2012

Praktis Berbual

Latihan 1

Lengkapkan dialog dengan kata ganti nama diri yang betul.Praktis Membaca

Latihan 1

Baca maklumat.Kemudian jawab soalan.


Praktis Menulis

Latihan 1

Lihat gambar.Eja dan tulis suku kata yang betulLatihan 2
 
Susun perkataan yang diberikan untuk membina ayat yang lengkap.
Latihan 3

Lengkapkan dialog dengann frasa yang betul.

Latihan 4

Berpandukan gambar, pilih frasa yang betul. Tandakan (/). Kemudian tulis ayat.

Latihan 5

Baca dan fahami jadual di bawah. tulis jawapan yang betul.